เสียดายคนเป็นเบาหวานตาย ไม่ได้อ่าน

ทุกท่านที่เป็นเบาหวานหรือมีญาติพี่น้องเป็น อยากให้อ่านเ […]